فرز خشک در مقابل فرز مرطوب

فرآیند فرز خشک کردن سیمان آسیاب مرطوب در مقابل خرد کردن خشک فرز سرامیک اندازه توپ فرز توپ فرایند خشک عمودی آسیاب آسیاب مرطوب مرطوب توپ فرآیند فرز زمین کر کلسیم با فرز تر و فرز خشک .