مدیر عامل شرکت معدن و ساخت و ساز شانگهای با مسئولیت محدود

شانگهای اوج معدن و ساخت و ساز ماشین آلات رزومه علمی مدیر عامل | گروه طرح و ساخت برج سازان معدن و تونل - شرکت صنعتی کی (شانگهای) با مسئولیت محدود معدن اوج و چین ساخت و ساز شرکت با مسئولیت محدود مواد معدنی و شرکت ساخت و ساز شانگهای با مسئولیت محدود شانگهای اوج معدن و ساخت و ساز ماشین آلات شرکت با مسئولیت محدود چین و استخراج معادن و ساخت و ساز ماشین آلات شانگهای شرکتبا مسئولیت محدود .